Businesscase

Vertrouwen in businesscase

36.000 seizoenkaarten, 11.000 dagkaarten, 3.900 gratis kinderkaartjes per wedstrijd én een jaarlijkse bijdrage voor de club van € 25,4 miljoen. In 2025/2026, het eerste seizoen dat het nieuwe Feyenoord-stadion in gebruik is, verwacht de stadiondirectie een resultaat van € 32 miljoen voor afschrijving en interest (EBITDA). De omzet wordt geraamd op bijna € 108 miljoen.

De vergoeding die de BVO (de club Feyenoord) krijgt voor het bespelen van het stadion bedraagt dat jaar naar verwachting € 25,4 miljoen. Mocht de exploitatie van het stadion in de toekomst tot meer omzet en winst leiden dan profiteert de club daar van mee. Er wordt voortdurend gekeken of en hoe de bijdrage aan de begroting van de BVO kan worden verbeterd. Onverhoopt tegenvallende resultaten kunnen leiden tot aanpassing van de vergoeding.

Geactualiseerde succesvolle Business Case 2.1

De geactualiseerde Business Case 2.1. van het nieuwe stadion bevat de verwachte omzet, opbrengsten en kosten van de stadionexploitatie uit voetbalwedstrijden (Feyenoord, KNVB Bekerfinale, interlands) en niet-wedstrijdactiviteiten (doordeweekse horeca, evenementen, concerten). Er is veel vertrouwen in de lange termijn prognoses. Onafhankelijk stadionspecialist International Stadia Group (ISG) beoordeelt alle aannames als redelijk en haalbaar.

De opbrengsten komen uit kaartverkoop, verhuur en events, horeca, stadionsponsoring en LED-boarding, stadiontours en attracties, en parkeren. Het stadion krijgt 750 betaalde parkeerplekken, de directe omgeving krijgt er circa 1.750. De belangrijkste kostenposten vormen het personeel (130 FTE), de huisvesting (nutsvoorzieningen, verzekeringen, schoonmaak e.d.) en de vaste vergoeding voor Feyenoord Rotterdam.

11.000 kaarten in losse verkoop

Het nieuwe stadion telt 63.000 plaatsen. Daarvan zijn er 36.000 voor seizoenkaarthouders. Ook gaan per wedstrijd van Feyenoord 11.000 kaarten in de losse verkoop, de zogenoemde dagkaarten. Voor business seats zijn circa 6.500 plekken gereserveerd, behorende bij business units. en zogenaamde premium seating, Het uitvak krijgt 1.600 plaatsen. De overige plaatsen zijn voor de aandeelhouders, de SC Feyenoord, spelers en familie en media.

Kinderen gratis in ‘Vak van Zuid’

Een bijzondere plek is in het nieuwe stadion ingeruimd voor het ‘Vak van Zuid’. In dit speciale vak kunnen per wedstrijd 3.884 kinderen tussen 10 en 15 jaar uit Rotterdam Zuid gratis naar Feyenoord. Dit initiatief is financieel mogelijk gemaakt door Stichting De Verre Bergen, die hiervoor € 24,5 miljoen beschikbaar heeft gesteld. Stichting De Verre Bergen investeert in sociaal maatschappelijke programma’s in Rotterdam.