Financiering

Financiering nieuw stadion gaat naar wens

Voor de bouw van het stadion en alle bijkomende kosten wordt een projectfinanciering aangetrokken. De belangstelling voor deze financiering is goed; van de benodigde EUR 440 miljoen zijn voor een bedrag van circa EUR 390 miljoen schriftelijke intenties afgegeven. De directie van Nieuw Stadion BV verwacht toezeggingen voor het resterende bedrag binnen de gestelde termijn (september 2021) binnen te hebben.

Als de benodigde contracten voor de bouw en de financiering geaccordeerd zijn en het bestemmingsplan en de vergunningen om het stadion te mogen bouwen definitief zijn, worden de intenties omgezet in onherroepelijke overeenkomsten. De planning is dat dit per oktober van 2021 kan plaatsvinden. De start van de bouw van het stadion staat gepland voor maart 2022. Vanaf het seizoen 2025-2026 kan het stadion in gebruik worden genomen.

Stadion en directe omgeving

Nieuw Stadion BV neemt het nieuwe stadion voor haar rekening. De investering in het stadion en de inrichting bedraagt circa EUR 360 miljoen. Dat is inclusief de parkeergarage met 750 plekken en de inrichting van het stadion. De overkluizing, die volgens de afgesproken demarcatie voor rekening van de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas komt, wordt in dezelfde bouwstroom meegenomen.

De financiering van de investering bestaat uit een mix van eigen vermogen (aandelen), vreemd vermogen (leningen) en bijdragen van derden.

Het aandelen-vermogen wordt geplaatst bij de gemeente Rotterdam, een groep Rotterdamse investeerders (Vrienden aan de Maas) en Stadion Feijenoord. De gemeente Rotterdam participeert voor € 40 miljoen, Vrienden aan de Maas heeft aangegeven in te zetten op een investering van € 40 miljoen. De bijdrage van Stadion Feijenoord is afgenomen als gevolg van de effecten van de COVID-pandemie en zal € 13 miljoen bedragen.

Het vreemd vermogen bestaat uit een constructiefinanciering verstrekt door een consortium van banken onder leiding van Goldman Sachs. Voor het zekerstellen van het achtergesteld vermogen is Nieuw Stadion BV in gesprek met investeringsfondsen, in 1 geval heeft dat inmiddels geleid tot een schriftelijke intentie voor een investering van EUR 70 miljoen. Stichting De Verre Bergen is voornemens om EUR 24,5 miljoen te investeren voor het Vak van Zuid.

Rekening houdend met de bijkomende kosten voor onder meer ontwikkeling en financiering bedraagt de totale benodigde financiering thans EUR 440 miljoen. Het totaalbedrag van de financiering kan nog wijzigen en zal uiteindelijk bij financial close definitief vast staan.