2018
20/03

Advies commissie m.e.r (milieueffectrapport) voor de gehele gebiedsontwikkeling Feyenoord City

Voor de besluitvorming over het bestemmingplan en de benodigde vergunningen voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City, wordt de procedure voor milieueffectrapportage doorlopen en een milieueffectrapport opgesteld. De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft namens de gemeente Rotterdam de Commissie voor de m.e.r. gevraagd om te adviseren over de aanpak en de te onderzoeken aspecten in het MER. De gemeenteraad van Rotterdam besluit over het bestemmingsplan.

Reactie Gemeente Rotterdam: “De commissie m.e.r heeft haar advies gegeven op het startdocument voor de gehele gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Het college zal het advies en de zienswijzen op het startdocument bestuderen en besluiten op welke wijze ze dit in de komende onderzoeken meeneemt. Dit besluit wordt naar verwachting in april genomen. De commissie adviseert om de historie van de plannen van de gebiedsontwikkeling en de argumentatie voor eerder gemaakte afwegingen (waaronder de keuze voor een nieuw stadion in plaats van renovatie) goed in de uiteindelijke rapportage op te nemen. De commissie heeft in haar advies gevraagd om het helder overzicht en niet om het volledig, als alternatief, onderzoeken van de renovatie van de Kuip.”

Zie ook: Advies commissie m.e.r (milieueffectrapport)