2018
24/09

Afgevaardigden uit de omliggende wijken, leden van wijkraden en de gebiedscommissies vanavond in gesprek met Feyenoord City tijdens regulier voortgangsoverleg

Maandagavond 24 september vond er een voortgangsoverleg plaats met afgevaardigden uit de omliggende wijken, leden van wijkraden en de gebiedscommissies. Tijdens deze avond hebben we de aanwezigen gesproken over diverse onderwerpen aangaande ontwikkelingen rondom Feyenoord City.

Onderwerpen waaronder de besluitvorming door Feyenoord, het ontwerp van het nieuwe stadion, het aanbestedingsproces, het proces bestemmingsplan, het proces van de MER (Milieu Effect Rapportage), de Voortgang gebiedsontwikkeling, het SEP (Sociaal Economisch Plan), mobiliteit en participatie zijn de revue gepasseerd en besproken. De aanwezigen hebben hun vragen kunnen stellen en hun mening met ons kunnen delen op het gebied van deze onderwerpen. Daar waar gewenst was zijn specifieke vragen voor verdere behandeling doorgeschoven naar een passende werkgroep om meer op de details in te kunnen gaan. 

Het doel van deze terugkerende voortgang overleggen is afgevaardigden uit de wijken en uit belanghebbende organisaties te informeren over de stand van zaken van Feyenoord City, zodat deze afgevaardigden dit kunnen doorspelen aan hun achterban. Het volgende voortgangsoverleg zal naar verwachting in december gepland gaan worden.