2018
08/06

Belangrijke enquête over het nieuwe stadion onder supporters en zakelijke relaties

De seizoenkaarthouders en zakelijke relaties van Feyenoord zijn geënquêteerd over hun ideeën, eisen en wensen rond het nieuw te bouwen stadion aan de Nieuwe Maas. Zij krijgen via email een uitgebreide vragenlijst toegezonden over zaken als seizoenkaarten, zakelijke stoelen, prijspeil, horeca, faciliteiten en vervoer en parkeren.

De informatie die dit marktonderzoek oplevert, is belangrijk voor de verdere uitwerking van het ontwerp en de zakelijke onderbouwing (business case) van het nieuwe stadion. De bouw ervan moet juli 2020 beginnen. Feyenoord kan er dan in 2024 zijn eerste wedstrijd spelen.

Het nieuwe stadion is een belangrijke pijler binnen Feyenoord City. Feyenoord kan er in de nabije toekomst haar begroting aanzienlijk mee verhogen. Zo wordt het voor de club mogelijk om structureel mee te blijven doen in de top van Nederland en de subtop van Europa.

Feyenoord City is een totale gebiedsontwikkeling voor Rotterdam-Zuid. Het wordt een gebied waarin wonen, werken, sporten en recreëren gecombineerd worden. De ontwikkeling ervan kan veel maatschappelijk voordeel opleveren in de sfeer van werkgelegenheid, onderwijs en gezondheid.