2018
06/07

Beoogd ontwikkelconsortium Feyenoord City geselecteerd

Stadion Feijenoord en de gemeente Rotterdam hebben na een intensief en zorgvuldig selectietraject gezamenlijk besloten exclusieve vervolggesprekken te voeren met een ontwikkelconsortium bestaande uit Provast, Heijmans en Syntrus Achmea over de gebiedsontwikkeling Feyenoord City.  Rondom het beoogde nieuwe stadion worden zij verantwoordelijk voor de realisatie van het gebied. Daartoe wordt op korte termijn een stichting opgericht, waarin het beoogde consortium bij een finaal akkoord zal participeren.

Gebiedsontwikkeling Feyenoord City
De activiteiten van het ontwikkelconsortium omvatten het verwerven van de benodigde gronden, het bouwrijp maken, het aanleggen van de buitenruimte en het (laten) ontwikkelen van het vastgoedprogramma uit het Masterplan van de eerste fase Feyenoord City rondom het nieuwe stadion. In de eerste fase worden minimaal 750 woningen gebouwd, een hotel en wellnesscentrum, een commercieel programma en parkeerfaciliteiten rondom het nieuwe stadion

Het beoogde ontwikkelconsortium is geselecteerd na een traject waarin vele marktpartijen hun interesse hebben getoond. Uiteindelijk hebben drie consortia een voorstel ingediend. De keuze voor het ontwikkelconsortium is, in overeenstemming met het raadsbesluit van 11 mei 2017 en de daarbij behorende voorwaarde in het Position Paper, door Stadion Feijenoord en de gemeente gezamenlijk gemaakt.

Ontwikkeling van het nieuwe stadion volgt separaat proces
Het stadion zelf is één van de vastgoedprogramma’s van de eerste fase en zal worden ontwikkeld door Stadion Feijenoord. De voorbereidingen daarvan, inclusief de eerste fase van de selectie van een bouwconsortium, zijn volop gaande.