2021
28/01

Bestemmingsplan Feyenoord City en omgevingsvergunning(en) stadion Feyenoord City ter inzage

Het bestemmingsplan Feyenoord City is afgelopen 17 december 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.  Ook heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de wegonttrekking Korte Stadionweg. Het bestemmingsplan is op sommige onderdelen gewijzigd ten opzichte van het ontwerp dat vorig voorjaar ter inzage lag. Zo zijn onder andere de bouwhoogten in verband met ‘de Veranda’ aangepast en is het gebruik van stadion De Kuip beter geborgd.  Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de nota van wijzigingen zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Verder heeft het college besluiten genomen over de:

  • Omgevingsvergunning stadion Feyenoord City
  • Omgevingsvergunning langsdam en landaanwinning voor stadion Feyenoord City
  • Omgevingsvergunning tijdelijke landaanwinning voor stadion Feyenoord City
  • Omgevingsvergunning radarpost
  • Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap hebben, in het kader van de Waterwet, besluiten genomen over de langsdam en landaanwinning, een spooroverkapping en een wijziging van de primaire waterkering.

Al deze besluiten zijn in te zien op www.overheid.nl.

Terinzagelegging
Vanaf vrijdag 29 januari t/m vrijdag 12 maart 2021 ligt het bestemmingsplan Feyenoord City ter inzage en is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

De overige besluiten, zoals de omgevingsvergunningen, zijn te vinden op www.overheid.nl, kijk vervolgens bij ‘Berichten over uw buurt’. Tik dan Van Zandvlietplein 1, 3077 AA Rotterdam, in. Algemene informatie over Feyenoord City is te vinden op www.feyenoord-city.nl.

Beroep instellen
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan en alle overige besluiten kan van zaterdag 30 januari t/m vrijdag 12 maart 2021 beroep worden ingesteld.

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl voor de voorwaarden waarop beroep ingediend kan worden.

Kijk ook op de website van Stadion Park.