2020
16/03

Bouw nieuw stadion start met aanleg dam in de rivier - kosten sinds begin 2016 onderdeel van totaalbudget

Een speciale dam in de Nieuwe Maas gaat voorkomen dat schepen tegen het toekomstige Feyenoord-stadion kunnen aanvaren. Ook beschermt de dam het stadion en de directe omgeving tegen plasbranden; gelekte brandbare vloeistoffen die op het water vlam vatten.


De bouw van het nieuwe Feyenoord-stadion begint straks met de aanleg van de dam. De kosten van de dam zitten daarom al vanaf het bekend worden van het schetsontwerp, begin 2016, in het totaalbudget voor het stadion. De dam, met andere woorden, zorgt niet voor extra kosten op het huidige bouwbudget.

De zogenoemde ‘langsdam’ wordt onder water 485 lang. Boven water is daar ongeveer 400 meter van zichtbaar. De dam is geprojecteerd vanaf de Piet Smitkade naar het Mallegatspark. Het Masterplan voorziet verder in de aanleg van een fietspad over de 7 meter brede dam.

Het projectbureau Feyenoord City is al in 2016 in gesprek gegaan met het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat over te nemen veiligheidsmaatregelen rond het gedeeltelijk bouwen in het water. Daar ging nautisch en rivierkundig onderzoek aan vooraf. De Nieuwe Maas is ter hoogte van het nieuwe stadion op zijn breedst. De vaargeul blijft in de nieuwe situatie ook net zo breed als nu. Wel verlegt Rijkswaterstaat de vaarroute.

Zie ook: Veiligheidsregio positief over maatregelen Feyenoord City