2017
17/03

College B&W oordeelt positief over aanvulling plannen

Feyenoord City heeft op 8 maart de ‘Aanvulling Haalbaarheidsstudie’ aan het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders gestuurd. De Aanvulling  bevat niet alleen extra informatie en uitleg over (de business cases van) Feyenoord City maar ook over de gevraagde bijdrage van de gemeente. Het college heeft op 14 maart een positief besluit genomen en  gaat de gemeenteraad vragen met die bijdrage in te stemmen.

Het document bevat nieuwe, specifiekere informatie, die de afgelopen maanden door extra onderzoeken en studies is verkregen. “Met het aanvullende stuk zijn wat het college van B&W betreft de meeste vragen rondom Feyenoord City beantwoord over onderwijs, duurzaamheid, haalbaarheid van horeca en de impact van de ontwikkeling op het spelersbudget.” Aldus het college.

Extra onderzoeken

Het rapport is een aanvulling en verdieping van de haalbaarheidsstudie van 21 november 2016. Na vragen van het college en uit de gemeenteraad zijn extra onderzoeken uitgevoerd, zoals de validatie door Van Spronsen naar de dagelijkse horecaconcepten en de validatie van Hypercube naar de zakelijke bezetting. Daarnaast geeft het rapport meer specifieke informatie over duurzaamheid en de fasering en geeft het de voortgang weer bij de uitvoering van het mobiliteitsplan en het plan voor sociaal maatschappelijke inbedding.

Het college is akkoord met de door Feyenoord City gevraagde bijdrage en vraagt de gemeenteraad daarmee in te stemmen. De behandeling van het voorstel is gepland in april.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeente is gevraagd voor 40 miljoen euro aandelen te nemen in het toekomstige Stadion. Daar krijgt Rotterdam rendement op via jaarlijks dividend. 60 miljoen euro is bestemd voor gronduitgifte, waarvoor de gemeente jaarlijks erfpacht betaald krijgt. Het rendement en de erfpachtcanon zorgen ervoor dat de investering slechts een beperkte invloed heeft op de Rotterdamse begroting.

Daarnaast wil de gemeente 35 miljoen euro beschikbaar stellen voor wegen en andere infrastructuur. Dat geld was al eerder gereserveerd want een deel van deze projecten past in het verkeersplan. Deze investeringen zijn ook los van de ontwikkeling van Feyenoord City goed voor de stad.

Voorwaarden

De gemeente heeft een aantal voorwaarden. Die stelt het college op in een zogeheten ‘position paper’. Wethouder Adriaan Visser legt het in het AD uit: “Het gaat bijvoorbeeld om inhoudelijke voorwaarden: de ambitie moet hoog blijven liggen. We hebben heel mooie plaatjes gezien. We weten dat het nog om schetsen gaat, maar de kwaliteit moet wel echt hoog liggen. Datzelfde geldt voor duurzaamheid. Ten tweede vinden we het belangrijk dat de betrokkenheid van de omgeving en de supporters goed geregeld wordt.”

“Als laatste is de herontwikkeling van de Kuip voor het college zeer belangrijk. Het kan niet zo zijn dat Feyenoord in het Nieuwe Stadion voetbalt en de Kuip leeg blijft staan. We hebben nu een afspraak, waarbij Feyenoord zodra er zekerheid is over het nieuwe stadion, geld opzij zet op een aparte rekening als prikkel voor zichzelf om de herontwikkeling van de Kuip ter hand te nemen.”