2017
01/11

"Dit is hét moment om mee te praten"

Wie wil meepraten over Feyenoord City: dit is echt het moment. Of het nu gaat over eisen en wensen voor het Nieuwe Stadion, hoe daar het beste te komen, parkeren, het milieu, de leefbaarheid van de omgeving, de belangen van de bedrijven – iedereen die zich betrokken voelt, kan en mag zijn mening geven. Graag!

Renske Verbeek is omgevingsmanager binnen de projectgroep Feyenoord City. Het is haar taak om in kaart te brengen wat er leeft en speelt onder betrokkenen en belanghebbenden (stakeholders). Ze wil al die partijen zoveel mogelijk bij het ontwikkelingsproces betrekken en ideeën en oplossingen laten aandragen binnen de kaders die het project stelt (tijd, geld, technische haalbaarheid, wet- en regelgeving, grenzen van het project etc). “We hebben het over de supporters, de 130.000 bewoners van de omliggende wijken en professionele stakeholders als het bedrijfsleven in brede zin.”

Planning ‘superstrak’
Het is belangrijk dat alle partijen juist nù hun inbreng in de discussies hebben, zegt Renske. De planning is ‘superstrak’ voor zo’n ambitieuze ontwikkeling als Feyenoord City. De start van de bouw van het Nieuwe Stadion, de aftrap van het hele project, is voorzien in 2019. En dat is snel. Meedenken en meepraten gebeurt op allerlei manieren. Zo was er eind september een informatiemarkt in De Kuip, zijn er andere voorlichtingsbijeenkomsten en, vooral, gesprekken en workshops met vertegenwoordigers van belangengroepen. In denkbeeldige ‘supportersreizen’ bijvoorbeeld, worden de ervaringen, wensen en eisen van supporters geïnventariseerd. “We gaan dan in kleine groepjes intensief met elkaar om de tafel”, zegt de omgevingsmanager, “en horen de deelnemers tot op detailniveau uit. Wat verwachten zij van het Nieuwe Stadion?”

Ook met omwonenden (Stadionpark Werkgroep Veranda) en bedrijven (Ondernemersvereniging Stadionweg) wordt in speciale sessies over mobiliteit en leefbaarheid in de wijk gesproken. “De resultaten van alle discussies toetsen we dan weer breder.” 

De wijken in
Renske Verbeek: “We gaan binnenkort de wijken Feijenoord en IJsselmonde in, met mini-events en attracties die zich in eerste instantie vooral op de jeugd richten. Via de kinderen willen we ook hun ouders te bereiken. Zo ontstaat hopelijk een olievlekwerking. Die contacten vinden meestal plaats via de bestaande netwerken van Feyenoord en de gemeente. Zo heeft Feyenoord goede relaties met een twintigtal basisscholen en middelbare scholen op Zuid.”De omgevingsmanager van Feyenoord City: “We krijgen nogal eens te maken met negatieve emoties. Dat is begrijpelijk, omdat eerdere pogingen een nieuw stadion te realiseren zijn mislukt en afspraken niet zijn nagekomen. Dat heeft tot argwaan geleid. Daar knokken we samen met de gemeente Rotterdam tegen. Gewoon met de schetsen aan tafel en alles concreet, duidelijk en inzichtelijk maken voor de mensen. Afspraak is afspraak. We willen de belangen van de omgeving optimaal meenemen in ons project. Nogmaals: uiteraard binnen de gestelde kaders als tijd, geld, wet- en regelgeving, technische haalbaarheid en de grenzen van het project.”

Wil je meedoen, laat dit dan weten via stel een vraag op de website onder het tabje ‘Hoe zit het nu?’