2019
20/09

DO Nieuwe Stadion Feyenoord opgeleverd; aanvraag omgevingsvergunning ingediend

Het projectbureau Feyenoord City heeft, namens Feyenoord en Stadion Feijenoord, het Definitief Ontwerp (DO) voor het nieuwe Stadion aan de gemeente Rotterdam aangeboden. De gemeente, Stadion Feijenoord NV en Feyenoord NV gebruiken de komende periode om het DO te beoordelen. De nieuwe beelden geven een goede impressie van hoe het stadion eruit gaat zien. De uitgebreide presentatie van het DO, waarin ook nog eventuele opmerkingen zijn verwerkt, volgt in december.


Een nieuw stadion voor Feyenoord met een unieke ligging aan het water zorgt ervoor dat het stadion van grote afstand zichtbaar is. Robuust vormgegeven met de vormgeving van De Kuip als inspiratie. © OMA

Vrijdag 13 september leverde het onder leiding van OMA staande ontwerpteam – conform planning – het DO in bij het projectbureau Feyenoord City. Maandagmiddag presenteerde architect David Gianotten van OMA het DO aan de directie van Stadion Feyenoord en stafleden van stadion en BVO. Nu ligt het DO dus bij de gemeente. Vandaag is ook de aanvraag omgevingsvergunning ingediend.

Gedetailleerde uitwerking
Het DO is een gedetailleerdere uitwerking van het Voorlopig Ontwerp (VO). Veel zaken zijn gelijk gebleven maar er zijn ook veranderingen. We geven je een paar voorbeelden:

TRIBUNES
Je zit in het nieuwe stadion op de eerste en tweede ring nog dichter bij het veld. De afstand tussen de tribunes en het veld is ten opzichte van het VO verder verkleind. Tussen de tribunes en het veld is hiervoor een rij toegevoegd. Aan de korte zijden is de afstand tussen de tribunes en het veld gelijk aan de afstand aan de lange zijdes. Deze afstand was in het VO nog groter, net zo als dat nu in De Kuip het geval is.


Dwarsdoorsnede van het nieuwe stadion. Het veld ligt op straatniveau. De publieke omloop met entrees bevindt zich tussen de eerste en de tweede ring. De verdiepte spelerstunnel aan de Maaszijde is een homage aan de Kuip. © OMA

CONSTRUCTIE
De gevel is uitgevoerd in een stoer zogenoemd diagrid, zoals goed te zien op de afbeeldingen. Hierdoor wordt de “bowl” vorm van het stadion nog meer benadrukt. In het diagrid zie je geen verticale kolommen meer (alleen diagonale balken). Hierdoor komt het zwevende effect van de bowl met de tweede en derde ring beter tot zijn recht. Ook maakt het diagrid nu integraal onderdeel uit van de draagconstructie van het stadion.

CONCOURSE/OMLOOP
Door grotere trappartijen met aanpalende voorzieningen zoals groen, zitelementen en speeltoestellen kun je makkelijker bewegen tussen de verhoogde omloop rondom het stadion en het straatniveau. Het straatniveau loopt nu vloeiend door in deze verhoogde omloop. In het Definitief Ontwerp is de omloop in segmenten ingedeeld. Hierdoor is een meer gevarieerd gebruik mogelijk tijdens niet-wedstrijddagen.


© LOLA

PUBLIEKSCATERING
De publiekscatering en toiletten op de omloop van de derde ring zijn beter verdeeld. Zo kun je sneller een drankje of iets te eten kopen in de rust.

BEGANE GROND
De logistiek voor grote evenementen is, in nauwe samenwerking met grote organisatoren, verder verbeterd. Het multifunctionele karakter van het stadion is hierdoor vergroot.


Het stadion is een multifunctioneel stadion waar grote events en concerten gehouden kunnen worden. © OMA

Hoe gaat het nu verder?
Terwijl Stadion Feijenoord, Feyenoord en de gemeente het DO beoordelen, richt het projectbureau zich de komende maanden onder meer op het afronden van de budgetraming in samenspraak met de bouwteampartner De Nieuwe Ploeg (BAM/BESIX). Doel is dat bij presentatie van het DO in december klip en klaar is dat het stadion kan worden gerealiseerd binnen het beschikbare budget.

Planning
Tot aan start bouw zijn de volgende stappen gepland:
– Publiekspresentatie DO: december 2019
– Vergunningen onherroepelijk: april 2021
– Start bouw: april 2021
– Stadion gereed: juni 2024