2018
05/03

Druk bezochte informatieavonden bewoners en bedrijven Veranda

Op donderdag 15 februari organiseerde Bewonersbelangen De Veranda (BBV) samen met het gemeentelijk projectbureau Stadionpark en het projectbureau Feyenoord City van Feyenoord een informatieavond. Ruim 175 bewoners van de Veranda kwamen langs in het Topsportcentrum om informatie te krijgen over verschillende onderwerpen zoals mobiliteit en herinrichting van de buitenruimte.

Een onderwerp veel besproken op de informatieavond was het verzoek vanuit de bewoners om de parkeerproblemen tijdens wedstrijden aan te pakken en de door de bewonersvereniging voorgestelde pasjes regeling. Deze regeling is tijdens Feyenoord-PSV (25 februari) eenmalig uitgeprobeerd en wordt met BBV en ondernemers op korte termijn geëvalueerd. Hoe nu verder zal blijken uit de bevindingen van de diverse partijen. Het voornemen om van het parkeerterrein naast Stadion Feyenoord een P+R te maken met bijbehorende P+R-regeling, stond eveneens in de belangstelling vanwege de vele vragen die dit oproept. Overigens heeft het college van B en W inmiddels besloten, naar aanleiding van vragen in gemeenteraad, dat de P+R-regeling voorlopig niet wordt ingevoerd.

Voor de ondernemers in het Verandagebied was er op 21 februari een inloopavond. Een kleine 50 vertegenwoordigers van bedrijven kwamen langs om in gesprek te gaan met Feyenoord City en de gemeente. Zij krijgen onder andere informatie over grondverwerving, en de planning. En was de maquette te bekijken.