2020
31/03

Extra mogelijkheid indienen zienswijze Feyenoord City

Vanwege de coronacrisis is er nu de extra mogelijkheid om een zienswijze elektronisch – en dus per e-mail – in te dienen. Zienswijzen kunnen in de periode van terinzagelegging, dus t/m 9 april 2020, ook worden ingediend via het e-mailadres: stadionpark@rotterdam.nl.

Let op: de per email ingestuurde zienswijze moet de volgende gegevens bevatten wil deze in behandeling genomen kunnen worden:
Onder vermelding van: Zienswijze Feyenoord City
Uw naam, adres, plaats en uw (digitale) handtekening.   

Zienswijzen die reeds per e-mail zijn ontvangen, zijn geaccepteerd als langs elektronische weg ingediende zienswijze. Zienswijze kunnen overigens nog steeds per post of mondeling per telefoon ingediend worden, zoals in de eerdere publicatie is aangegeven.

Update terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en vergunningen vanwege cornonavirus

Daarnaast is het vanwege de coronacrisis op dit moment niet mogelijk om, zoals in de eerdere berichtgeving over het bestemmingsplan Feyenoord City staat, de ontwerpbesluitvorming op het Timmerhuis of in De Rotterdam in te zien.

Mocht u het ontwerpbestemmingsplan en/of overige (ontwerp)besluitvorming “op papier” willen inzien dan kunt u, gedurende de termijn van de terinzagelegging, tot en met donderdag 9 april 2020, op werkdagen van 10 uur tot 12 uur, contact opnemen met telefoonnummer 06-10353905. Afhankelijk van de situatie, wordt dan een oplossing gezocht.