2018
10/06

Feyenoord City aanwezig op informatiemarkt in de wijk de Esch

Zondag 10 juni 2018 konden bezoekers van het Wijkfeest De Esch op de lokatie Rijnwaterstraat bij Pompgebouw de Esch de Stadionpark-bakfiets bewonderen. Deze bakfiets wordt als onderdeel van de participatie ingezet. Geïnteresseerden kregen informatie en konden vragen stellen over de Stadionpark gebiedsontwikkeling met Feyenoord City als onderdeel van het geheel. De gekleurde plattegrond van Stadionpark op het deksel van de bakfiets spreekt tot de verbeelding en leverde gespreksstof op. De bezoekers kregen het advies zich via de websites (Stadionpark en Feyenoord City) in te schrijven voor de nieuwsbrieven.