2021
06/04

Geen ‘afhakers’ in financiering nieuw stadion.

Feyenoord City en het stadionproject mogen zich al jaren verheugen op veel (media-)aandacht. Dit is gezien het grote belang van het project voor Feyenoord, voor de supporters van Feyenoord en de stad logisch. Het maakt duidelijk dat er over het project veel en soms uiteenlopende meningen zijn. Het beleid is om te communiceren als er op basis van de projectvoortgang aanleiding voor is. Dat zijn dan voornamelijk feitelijkheden die een beeld geven van waar het project staat. Af en toe is er aanleiding direct te reageren op berichten in de media. Zo’n situatie doet zich nu voor. Afgelopen weekend verscheen er in de media een bericht waarin gesuggereerd werd dat één van de beoogde investeerders in het nieuwe stadion zich zou hebben teruggetrokken. Dit is onjuist. Geen van de partijen waarmee thans gesproken wordt over een investering in het nieuwe stadion is “afgehaakt”. Met het investeringsfonds waarnaar in de eerder genoemde mediaberichten wordt verwezen is zelfs nog nooit gesproken.

Stadion Feijenoord, Feyenoord Rotterdam en Nieuw Stadion doen in dit stadium geen mededelingen over de partijen waarmee gesprekken over de financiering worden gevoerd. De namen van deze partijen en/of de fase waarin de gesprekken zich bevinden, behoren tot de commerciële vertrouwelijkheid.