2018
18/12

Grond en pand M7 aangekocht

De grond en de panden van M7 in bedrijvenpark Maaszicht zijn verworven door de stichting Verwerving die zich – in opdracht van de stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas – bezighoudt met het verkrijgen van gronden voor de gebiedsontwikkeling. Met de verwerving van deze ruim 20.000 M2 bedrijfsverzamelgebouwen wordt een belangrijke stap gezet in de gebiedsontwikkeling. Het beoogde nieuwe stadion komt deels op deze plek. De huurders van het pand zijn inmiddels geïnformeerd.

De stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas is opgericht om de grondexploitatie en het uitgeven van de kavels voor onder andere de woningen, een hotel en andere commerciële functies voor fase 1 van Feyenoord City ter hand te nemen. De realisatie van een nieuw multifunctioneel voetbalstadion voor Feyenoord is een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling.

Verdere uitwerking
De stichting werkt het concept masterplan en de bijbehorende grondexploitatie voor Feyenoord City de komende maanden verder uit, rekening houdend met de voorwaarden van de Position Paper van de gemeente Rotterdam. De milieuonderzoeken die nu lopen, worden hierin meegenomen. Het masterplan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal aan de gemeenteraad gepresenteerd.