2017
25/04

Hypercube becijfert spelersbudget op ten minste 30 miljoen in eerste jaar in het nieuwe stadion

“Het is aannemelijk dat de inkomsten van het voetbalbedrijf vanaf het eerste jaar minimaal € 5 miljoen hoger liggen dan nu geprognotiseerd, waarmee het spelersbudget op tenminste € 30 miljoen per jaar gebracht wordt. Afhankelijk van de prestaties in Europa kan dit hoger uitkomen.” Dit is de belangrijkste conclusie van een nieuw onderzoek van Hypercube dat vandaag is gepubliceerd. Hiermee komt het spelersbudget van Feyenoord minimaal op het niveau van de zogenaamde ‘Een Feyenoord case’.

Naar aanleiding van het Arminius Debat eind maart en de discussie in de commissie BWB van de gemeente Rotterdam heeft Feyenoord City adviesbureau Hypercube gevraagd een validatie uit te voeren op de aannames voor het integraal spelersbudget van Feyenoord in de business case van Feyenoord City, in het bijzonder op de voorziene toename van opbrengsten van Europees voetbal, sponsoring en merchandise.

Eerder deed Hypercube al onderzoek  naar de potentie van het nieuwe stadion op de zakelijke markt. In dat onderzoek concludeerde zij dat de business case voor de bouw van het nieuwe stadion zoals Feyenoord City die heeft gepresenteerd zakelijk functioneert bij een spelersbudget van € 25 miljoen.

Feyenoord City heeft in de business case en het effect daarvan op het spelersbudget, zoals gepresenteerd in de haalbaarheidsstudie, steeds gekozen voor een voorzichtige benadering. Voor de berekening van het spelersbudget werd slechts rekening gehouden met de vaste en variabele vergoeding voor de BVO vanuit de stadionexploitatie en de inkomsten van de BVO uit merchandise, sponsoring, televisierechten en wedstrijdpremies (de voetbalinkomsten) op het huidige opbrengstniveau.

Hypercube heeft nu expliciet gekeken naar de te verwachte extra toename van de voetbalinkomsten. Het gaat daarbij om realistische en ten minste haalbare targets, niet om de hoogste ambitie. De aanvullende groei van het spelersbudget (naast de directe groei vanuit het stadion) zal naar verwachting  minimaal € 5 miljoen bedragen. Dit betekent dat het spelersbudget in het eerste jaar 30 miljoen zal bedragen en vanaf jaar drie tussen de 32 en 40 miljoen. Bij Champions Leaguevoetbal zal dit hoger zijn, waarbij Hypercube aangeeft dat plaatsing daarvoor met deze spelersbudgetten regelmatig zal voorkomen.

De belangrijkste bevindingen van Hypercube zijn:

Europese baten
Uitgaande van een spelersbudget van minimaal € 25 miljoen moet Feyenoord, volgens Hypercube, in staat zijn vrijwel ieder seizoen Europees voetbal te spelen, waarvan gemiddeld eens in de vijf jaar Champions League (bij een spelersbudget van minimaal € 32 miljoen eens in de drie jaar). Met ingang van seizoen 2018/2019 wordt het prijzengeld voor Europees voetbal flink verhoogd. Het prijzengeld van een seizoen Europa League bedraagt voor Feyenoord dan meer dan € 5 miljoen. Het prijzengeld van een seizoen Champions League bedraagt voor Feyenoord gemiddeld meer dan € 20 miljoen. Het spelen van Europees voetbal brengt natuurlijk ook extra (wedstrijd-)kosten met zich mee. Deze kosten zijn echter veel lager dan de inkomsten.

Sponsoring
Analyse van de voetbalmarkt laat zien dat de sponsorinkomsten van een BVO toenemen bij:
groei van de sportieve prestaties; meer deelname aan Europese clubcompetities; groei van de publieke belangstelling en spelen in een nieuw, groot, vol stadion.

Feyenoord City maakt deze condities mogelijk. De toename van netto sponsorinkomsten is door Hypercube in dit nadere onderzoek met een realistische bandbreedte begroot.

Merchandising
Bij de geplande groei van de publiekstribune en een navenant hoge bezettingsgraad is een begrote omzetgroei van 10% tot 15% in merchandising realistisch. De netto marge van deze omzetgroei is door Hypercube meegeteld.

Samenvattend
Het spelersbudget moet na realisatie van Feyenoord City tenminste op het niveau liggen van de belangrijkste concurrenten. Met de business case van het nieuwe stadion wordt dit mogelijk gemaakt. Met het geambieerde sportieve niveau zullen ook de inkomsten van de BVO Feyenoord toenemen, met name door extra Europese baten, sponsoring en merchandising.  Feyenoord zal de te verwachten toename van deze inkomsten in het nieuwe stadion aanwenden voor verhoging van het spelersbudget. De positieve business case van Feyenoord City kan een spelersbudget realiseren van minimaal € 25 miljoen vanaf het eerste jaar, uitgaande van inkomsten van het voetbalbedrijf op het huidige niveau. Het is echter, volgens Hypercube,  aannemelijk dat de inkomsten van het voetbalbedrijf vanaf het eerste jaar in het nieuwe stadion minimaal € 5 miljoen hoger liggen dan nu geraamd. Het spelersbudget komt daarmee tenminste op € 30 miljoen per jaar en kan afhankelijk van Europese successen verder groeien. Dit is het niveau van de ‘Een Feyenoord case’.

Eenmalige baten
Om het spelersbudget van Feyenoord al in het eerste seizoen van het nieuwe stadion op het gewenste niveau te brengen, wil Feyenoord in het voorafgaande half jaar eenmalige evenementen organiseren rond het afscheid van het oude stadion en de opening van het nieuwe. Ook treft de club  financiële voorzieningen. De netto opbrengst komt ten goede aan het spelersbudget zodat vanaf jaar 1 een selectie kan worden samengesteld die op het gewenste niveau kan presteren.

 

De managementsamenvatting van het (vertrouwelijke )rapport van Hypercube vind je hier.