2018
06/04

Meepraten over de mobiliteit rond Feyenoord City? Meld u nu aan!

De mobiliteit rond en bereikbaarheid van Feyenoord City zijn belangrijke speerpunten bij de ontwikkeling van het gebied. Bewoners en ondernemers uit de omgeving weten als geen ander wat de gevolgen van het drukke verkeer zijn tijdens evenementen in De Kuip.

Feyenoord en de gemeente hebben al veel gesprekken met allerlei belanghebbenden gevoerd. Maar de input van bewoners en gebruikers van het gebied is en blijft belangrijk, zowel in de voorbereiding als straks tijdens de realisatie. Daarom wordt er druk gewerkt aan de oprichting van een klankbordgroep. Iedere bewoner of ondernemer uit één van de omliggende wijken die zich betrokken voelt en daaraan wil deelnemen kan zich aanmelden. Er wordt gestreefd naar een goede spreiding van deelnemers uit de wijken rond Feyenoord City.

De klankbordgroep komt circa eenmaal in de twee maanden in de avonduren bijeen. De bijeenkomsten gaan ongeveer anderhalf tot twee uur duren. Deelnemers wordt naar hun mening en inbreng gevraagd over alles wat met mobiliteit te maken heeft. Denk daarbij aan parkeren, vervoer naar het stadion, gespreide aankomst en vertrek, etc. Specialisten van de gemeente en/of Feyenoord zijn uiteraard aanwezig en gaan met de klankbordgroep in gesprek. Alle input zal worden gebruikt voor de actieplannen mobiliteit, die jaarlijks aan nieuwe inzichten worden aangepast.

Wilt u deelnemen aan de klankbordgroep? Stuur dan uiterlijk 15 april een mail naar: Stadionpark@Rotterdam.nl met daarin uw naam, voornaam en e-mailadres. Vermeld ook in welke wijk u woont en heel kort waarom u wilt deelnemen. U krijgt u dan op korte termijn een reactie.