2019
04/06

Omgevingsmanagement Feyenoord City: bouwen aan relaties

Al sinds de start van het project speelt omgevingsmanagement een belangrijke rol bij de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City. Een groot gebied, met een net zo groot aantal stakeholders. Johanneke de Lint nam enkele maanden geleden het omgevingsmanagement over.

Johanneke: “We hebben te maken met een groot gebiedsontwikkelingsproject met daarbinnen de ontwikkeling van het nieuwe Feyenoord stadion. Automatisch heb je dan te maken met een groot aantal omgevingspartijen. Denk bijvoorbeeld aan de omwonenden, ondernemers, wijkraden en supporters. Om het project te laten slagen is samenwerken en afstemmen met de omgeving noodzakelijk. Door in gesprek te gaan met de stakeholders, brengen we de zorgen én de kansen in kaart. Deze mensen zijn vaak de echte ervaringsdeskundigen en dat levert waardevolle kennis op. Door deze kennis vooraf op te halen en te verwerken in de plannen, proberen we gezamenlijk tot de beste oplossingen te komen.”

Rijdende trein
“Toen ik het omgevingsmanagement enkele maanden geleden overnam, sprong ik op een rijdende trein. Er wordt al zo ontzettend veel werk verricht door verschillende partijen om dit project tot een succes te maken. Mijn taak in het grote geheel is om de input en het belang vanuit de omgeving het project binnen te brengen. Daarvoor is het belangrijk om relaties op te bouwen en regelmatig in gesprek te gaan met verschillende partijen. Mensen zijn betrokken en zijn bereid tijd vrij te maken. Ook, en dat besef ik mij goed, omdat er zorgen en veel vragen zijn. Waar mogelijk proberen wij deze zoveel mogelijk aan de voorkant weg te nemen door helder en eenduidig over het proces te communiceren en iedereen zoveel mogelijk bij de gebiedsontwikkeling te betrekken. Ik merk dat steeds meer mensen mij weten te vinden en in vertrouwen nemen. Dat is superfijn en werkt bevorderend voor het proces.”

In gesprek
“Een goede manier om elkaar beter te leren begrijpen, is om themagericht met elkaar in gesprek te gaan. Dit doen we dan ook regelmatig in verschillende settings: wijkoverleg, werkgroepen en bredere bijeenkomsten. Zo gaan we tijdens supportersbijeenkomsten in gesprek met geïnteresseerde Feyenoordsupporters en wordt er in werkgroepen met vertegenwoordigers vanuit alle stakeholdersgroepen gesproken. Voor de komende maand zijn we een informatiemarkt masterplan aan het plannen en ook daar hopen we weer veel mensen te verwelkomen. Houd voor meer informatie over de bijeenkomsten de website in de gaten.”

Feyenoord City