2020
28/02

Ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City nu ter inzage

Het ontwerp voor het bestemmingsplan Feyenoord City is klaar en ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage t/m 9 april. Het bestemmingsplan bepaalt welke ontwikkelingen er in het gebied plaats mogen vinden en wat en waar er gebouwd mag worden. Het gaat in deze eerste fase om de inrichting van het totale plangebied. In de tweede fase gaat het om de vergunningen voor het nieuw te bouwen stadion. Dat wordt waarschijnlijk het derde kwartaal van 2020.

Wilt u het ontwerp bestemmingsplan en alle daarbij behorende ontwerpbesluiten lezen, kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl of op deze website op de pagina Zienswijze bestemmingsplan en vergunningen. of klik hier voor een makkelijk leesbaas iReport van het ontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage.

Vanwege de coronacrisis is het op dit moment niet mogelijk om, zoals in de eerdere berichten staat, de ontwerpbesluitvorming op het Timmerhuis of in De Rotterdam in te zien.

Mocht u het ontwerpbestemmingsplan en/of overige (ontwerp)besluitvorming “op papier” willen inzien dan kunt u, gedurende de termijn van de terinzagelegging dwz tot en met donderdag 9 april 2020, op werkdagen van 10 uur tot 12 uur, contact opnemen met telefoonnummer 06-10353905. Afhankelijk van uw situatie bieden wij u dan een oplossing.

Klik hier voor het Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluiten gebiedsontwikkeling ‘Feyenoord City’ in de Staatscourant

Klik hier voor meer informatie over de informatiebijeenkomsten op 9 en 10 maart over het ontwerpbestemmingsplan