2020
13/11

Ontwerpers lichten definitief ontwerp nieuw stadion Feyenoord toe 

Vanaf 16 oktober tot en met 26 november ligt het ontwerpbesluit voor het nieuwe stadion van Feyenoord ter inzage. De gemeente heeft dit gedaan op verzoek van Stadion Feijenoord en de BVO Feyenoord.  Een definitief ontwerp (DO) is nodig om een omgevingsvergunning (bouwaanvraag) in te kunnen dienen. Hierin staan zaken beschreven zoals hoe groot het nieuwe stadion gaat worden, hoe veilig is het en hoe de buitenzijde eruit komt te zien. De volgende fase is het maken van een technisch ontwerp hierin komt te staan hoe het gebouwd gaat worden. 

In de video hieronder lichten Jeroen Tamsma (ontwerpmanager Feyenoord City) en David Gianotten (Managing Partner – Architect OMA) het definitief ontwerp van het nieuwe stadion toe en zijn er nieuwe beelden te zien.  

Ter inzagelegging ontwerpbesluiten
Van vrijdag 16 oktober tot en met donderdag 26 november 2020 liggen de volgende ontwerpbesluiten ter inzage: 

    • De ontwerp omgevingsvergunning nieuw stadion 
    • De omgevingsvergunning verplaatsing radarpost 
    • De watervergunning van het waterschap Hollandse Delta in verband met het stadion/de waterkering/spooroverkapping

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen over de ontwerpbesluiten zienswijzen insturen. Kijk voor meer informatie hierover op https://www.feyenoord-city.nl/actueel/ontwerpbesluiten-stadion-feyenoord-city-ter-inzage/


Voor meer details over het nieuwe stadion en het masterplan Feyenoord City
Bekijk hier de aflevering van ON AIR van donderdag 12 november waarin David Gianotten (OMA), Cees van der Veeken (LOLA Landscape Architects) en Maurice Boumans (gemeente Rotterdam) spreken over Feyenoord City en de rol van het nieuwe Feyenoord Stadion als belangrijke aanjager van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City.  https://www.youtube.com/watch?v=ZzutXJ1ewIY&feature=youtu.be