2020
02/04

Participatie en communicatie tijdens coronacrisis

Door de huidige coronacrisis werken wij, zoals veel mensen in Nederland vanuit huis, en vinden persoonlijke contacten, overleggen en bijeenkomsten op andere manieren plaats. Hoe lang deze situatie gaat duren weet niemand nog. Wij doen vanzelfsprekend ons best om in contact te blijven met alle partijen die, op welke manier ook, betrokken zijn bij Feyenoord City.

Ingeplande voortgangs- en werkgroepoverleggen doen we bijvoorbeeld zoveel mogelijk via videobellen en andere digitale mogelijkheden. Ook gaan we kleinere (bel)sessies organiseren om vragen te kunnen beantwoorden en onderwerpen met stakeholders te bespreken. Zie ook hier onze al eerder gepubliceerde visie op participatie.

Het ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City kan nog t/m 9 april worden ingezien. Klik hier als u de stukken digitaal wilt bekijken. Ook leest u hoe u uw eventuele zienswijze op de plannen kenbaar kunt maken.

Blijft u voor actualiteiten en updates deze website volgen. Voor verdere vragen zijn wij uiteraard gewoon bereikbaar via de website en per email.