2019
09/04

Positieve beoordeling Business Case 2.0

Stadion Feijenoord en Feyenoord Rotterdam kunnen zich vinden in de conclusies van de onafhankelijke toets op de Business Case 2.0 van het nieuwe stadion. De toets is uitgevoerd door de onderzoekers Brink en Zanders op verzoek van het college van B&W. De bevindingen van Brink en Zanders vindt u hier.

Zoals Feyenoord en Stadion al eerder hebben aangegeven zullen zij zich blijven inspannen om de business case verder te verbeteren en nog betere uitkomsten mogelijk te maken.

Het college van B&W van de gemeente Rotterdam heeft dinsdag 9 april de Gemeenteraad geïnformeerd over het resultaat van de onafhankelijke toets op de business case 2.0 van het nieuwe stadion  De brief aan de raad vindt u hier.