2018
19/06

Reactie Feyenoord City op rapport Tsjalle van der Burg

Afgelopen vrijdag 15 juni 2018 hebben wij het rapport van de heer Tsjalle van der Burg (Universitair docent economie aan de Universiteit Twente) over “Feyenoord City en de gevolgen voor de voetbalclub Feyenoord”  ontvangen. Hieronder leest u onze eerste reactie.

Wij zijn zeer teleurgesteld door de onzorgvuldige wijze waarop kritiek wordt geuit op onze plannen voor Feyenoord City en het nieuwe stadion. Naar onze mening kan dit rapport niet worden gezien als een wetenschappelijke publicatie. Wij concluderen dat het rapport:

 • Niet gebaseerd is op actuele kennis. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van oude inmiddels achterhaalde informatie, terwijl heel veel informatie gewoon beschikbaar is op onze website,
 • Veel onjuistheden, onzorgvuldigheden en onwaarheden bevat.
 • Vol staat met aannames en suggesties en speculaties, die niet worden onderbouwd.

We willen de heer Van der Burg graag inzicht geven in de door ons gebruikte cijfers en onderzoeken. Wij nodigen de heer Van der Burg dan ook graag nogmaals uit om een gedetailleerde reactie op zijn rapport te bespreken. Wij hebben de heer Van der Burg op 12 maart jongstleden al uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wilden wij graag de verschillende inzichten bespreken. Deze uitnodiging is door de heer Van Der Burg toen afgewezen. Overigens heeft het bestuur van FSV de Feijenoorder steeds toegang tot alle documenten gehad.

De directies van Stadion Feijenoord en Feyenoord gaan zorgvuldig om met het besluitvormingsproces voor het nieuwe stadion. De weg er naartoe wordt uiterst precies bewandeld. Op dit moment staat alles volledig in het teken van tekenen, rekenen, toetsen en nog eens toetsen. Vakspecialisten van OMA (architect), RoyalHaskoningDHV (constructeur), IGG (bouwkosten), International Stadia Group (exploitatie) en Goldman Sachs en ING (financiering) rekenen het ontwerp, de bouwkosten, de exploitatie en de financiering van het nieuwe stadion tot achter de komma door.

Uitgangspunten voor Feyenoord City daarbij zijn dat de continuïteit en toekomst van Feyenoord voor alles gaan en dat een nieuw stadion moet bijdragen aan meer budget voor de voetbalclub. Samenvattend ondernemen wij om de zorgvuldigheid optimaal te waarborgen op dit moment de volgende acties:

 • Er vindt een uitgebreid marktonderzoek plaats onder seizoenkaarthouders om nogmaals te toetsen of de wensen van supporters overeenkomen met de uitgangspunten in de business case.
 • International Stadia Group houdt namens de banken en Stadion Feijenoord de volledige exploitatie (omzet en kosten) grondig tegen het licht en toetst deze aan de vraag in de markt.
 • Het bestaande schetsontwerp van het stadion wordt uitgewerkt naar een Voorlopig Ontwerp. Tijdens het ontwerpproces worden de bouwkosten bewaakt om zo het budget aan te laten sluiten op de exploitatieberekeningen in de business case. Zo weet iedereen precies of de hoge eisen aan bijvoorbeeld veiligheid, exploiteerbaarheid, voetbalregelgeving en geschiktheid voor evenementen wel realistisch en betaalbaar zijn.
 • Met de banken en andere financiële partijen wordt de financiering van het nieuwe stadion verder uitgewerkt. Is het project financierbaar? En zijn er voldoende banken en beleggers bereid om het project te financieren?
 • Er vindt intensieve participatie plaats met bewoners, belanghebbende bedrijven en supporters,

Aan het einde van de zomer besluit Feyenoord over de volgende stap in dit dossier. Dit besluit wordt gebaseerd op de volgende toetsstenen.

 • Voldoet dit stadion aan de wensen van de club
 • Kan dit stadion gebouwd worden binnen de gestelde financiële kaders
 • Kan de business case gerealiseerd worden op basis van het voorgestelde ontwerp.
 • Levert dit stadion een voldoende bijdrage aan een hoger spelersbudget.