2020
28/02

Reageren op ter inzage gelegde stukken?

Tot en met donderdag 9 april 2020, kan iedereen zijn visie of zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan voor Feyenoord City en de ontwerpbesluiten voor de landaanwinning voor het nieuwe stadion schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Het college bekijkt wat er van al die ideeën tot wijzigingen kan leiden. Pas daarna krijgt het bestemmingsplan zijn definitieve vorm en wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.

Zo kunt u uw zienswijze kenbaar maken:
Richt uw brief/documenten aan de Directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam o.v.v. zienswijze Feyenoord City. Wilt u uw zienswijze liever mondeling toelichten dan kan ook. Belt u dan voor het maken van een telefonische afspraak 06-10353905 (maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur).

Klik hier voor meer informatie over het Ontwerpbestemmingsplan

Klik hier voor meer informatie over de informatiebijeenkomsten op 9 en 10 maart over het ontwerpbestemmingsplan

Wilt u het ontwerp bestemmingsplan en alle daarbij behorende ontwerpbesluiten lezen, kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl of op deze website op de pagina Zienswijze bestemmingsplan en vergunningen.