2018
05/01

Startdocument Rotterdam Feyenoord City ter inzage

Welke ruimtelijke procedure doorloopt Feyenoord City? Wat wordt er allemaal onderzocht qua verkeer, milieu en impact op de omgeving. In bijgevoegd Startdocument Feyenoord City, opgesteld met bewoners, ondernemers en gebiedscommissieleden, zijn de uitgangspunten geformuleerd voor het op te stellen bestemmingsplan en de bijbehorende milieueffectrapportage (MER). 

Dit document is van vrijdag 5 januari 2018 tot en met donderdag 15 februari 2018 in te zien ter inzage.