2020
16/03

Veel belangstelling tijdens informatiebijeenkomsten ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City

Met ruim 200 bezoekers zijn de informatiebijeenkomsten over het bestemmingsplan Feyenoord City succesvol te noemen. Iedereen kon alle vragen stellen over de komst van Feyenoord City aan de deskundigen van stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, gemeente Rotterdam, Architectenbureau OMA en LOLA Landscape Architects.

De maquette sprak tot ieders verbeelding en daar was het op momenten dringen geblazen. Of het nu ging over het ontwerp van de nieuw te bouwen woningen, de veiligheid van het stadion dat deels in het water komt te liggen, de eerste paal of wanneer Feyenoord City helemaal klaar. Ook naar de geluidscontouren, mobiliteit, en de nieuwe oeververbinding waren veel bezoekers benieuwd.

De presentaties over hoe je een zienswijze indient zijn druk bezocht. Een zienswijze voor het bestemmingsplan Feyenoord City indienen kan tot en met donderdag 9 april 2020.

Klik hier voor de presentatie die gegeven is.

Klik hier voor meer informatie over het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan.