2018
09/07

Verslag bijeenkomst Klankbordgroep Mobiliteit | 4 juli 2018

Op woensdag 4 juli waren 26 deelnemers aanwezig bij de tweede bijeenkomst van de Klankbordgroep Mobiliteit gehouden in het Perscentrum van de Kuip. Na het welkomstwoord en de opening van de avond is het Actieplan Mobiliteit toegelicht, er was uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen. Aan alle deelnemers was voorafgaand aan de bijeenkomst een overzicht gestuurd met daarin de issues die bij de vorige klankbordgroep door de deelnemers waren opgeschreven. Deze issues zijn gesorteerd op onderwerp en, waar van toepassing, op wijk of gebied. Deze issues zullen in huidige en te vormen werkgroepen verder behandeld gaan worden. 

Vervolgens is een overzicht en stand van zaken van de werkgroepen gedeeld, in en na de zomer wordt een nieuwe planning gemaakt, een overzicht van geplande werkgroepen zal ook terug te vinden zijn op de website. De avond is afgesloten met een terugblik op recente evenementen in de Kuip in relatie tot mobiliteit. In september as. zal de volgende bijeenkomst Klankbordgroep Mobiliteit gepland gaan worden.