2019
24/03

Verslag Voortgangsoverleg Participatie Feyenoord City | 11 maart 2019

Lees hier het verslag van het voortgangsoverleg van 11 maart 2019. Doel van het Voortgangsoverleg is afgevaardigden uit de wijken en uit belanghebbende organisaties breed te informeren over de stand van zaken van Feyenoord City, zodat deze afgevaardigden dit kunnen doorspelen aan hun achterban.  

Verslag VGO 11 maart 2019