2018
06/06

Verslag Werkgroep MER | 5 juni 2018

Op 5 juni is er een avond geweest van de werkgroep MER. De concept resultaten van de onderzoeken hebben we teruggekoppeld aan de geïnteresseerden. Gedeeltelijk in een presentatie en daarna zijn geluid en verkeer in interactieve sessies verder uitgediept. Het verslag zal binnenkort hier op de site geplaatst worden. Begin juli zal er een volgende bijeenkomst plaatsvinden.