2020
22/11

5e voortgangsrapportage vastgesteld door het College van B&W van Rotterdam

Op 3 november 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de vijfde voortgangsrapportage Feyenoord City vastgesteld en naar de raad gestuurd. Deze laat zien dat ondanks de coronamaatregelen een goede voortgang met Feyenoord City is geboekt. Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord hebben hun vertrouwen in de ontwikkeling van het nieuwe stadion getoond en besloten om de volgende fase in te gaan. Dat is de laatste fase voordat beide partijen een definitief besluit nemen om echt met het bouwen van het nieuwe stadion te starten. De omgevingsvergunning is aangevraagd en ligt ter inzage.

Vooruitlopend heeft Stadion Feijenoord de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas gevraagd om een cultuurhistorische verkenning uit te voeren voor De Kuip die het uitgangspunt vormt voor de herstructurering van De Kuip na het vertrek van Feyenoord naar het nieuwe stadion. Nadat de gemeenteraad in november het Masterplan had vastgesteld voor Feyenoord City, heeft de stichting een bestemmingsplan laten maken. Dat bestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen en staat in december op de raadsagenda ter vaststelling.

Ook aan de financiële kant van de gebiedsontwikkeling zijn mooie vorderingen te melden. Het rijk heeft een bijdrage van €21 miljoen ter beschikking gesteld in het kader van de woningbouwimpuls en de stichting heeft zich weten te verzekeren van de noodzakelijke bancaire financiering van de gebiedsontwikkeling. De conclusie is dat de onverwachte uitbraak van het coronavirus dankzij een gemeenschappelijke inspanning van alle partijen geen vat heeft weten te krijgen op de voortgang met Feyenoord City.

Lees hier de voortgangsrapportage.

Lees hier het bericht van de gemeente Rotterdam