2019
15/10

Weer grondaankoop voor locatie nieuw stadion

De Stichting gebiedsontwikkeling aan de Maas heeft circa 3800m2 grond en circa 3900m2 (kade)water in het projectgebied Feyenoord City aangekocht van Eerland Shiprepair. Partijen doen geen mededelingen over de overnameprijs. Met deze transactie bezit de Stichting nu het overgrote deel van het gebied onder het toekomstige nieuwe stadion. Met andere grondeigenaren in het gebied verwacht de stichting op korte termijn overeenstemming te bereiken. Ook voert de Stichting afrondende gesprekken met huurders van de diverse aangekochte bedrijfspanden over uitplaatsingen naar andere gebieden. Hierbij is ook de gemeente Rotterdam betrokken.