Langsdam

Langsdam beschermt stadion en omgeving

De bouw van het nieuwe Feyenoord-stadion begint met de aanleg van een zogenoemde ‘langsdam’. Deze speciale dam in de Nieuwe Maas moet voorkomen dat schepen tegen het stadion kunnen aanvaren. Ook beschermt de dam het stadion en de directe omgeving tegen plasbranden; gelekte brandbare vloeistoffen die op het water vlam vatten.

Vaarroute schepen wordt verlegd

De langsdam komt er na overleg tussen het projectbureau Feyenoord City, het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat over de te nemen veiligheidsmaatregelen rond het gedeeltelijk bouwen in het water. Daar ging nautisch en rivierkundig onderzoek aan vooraf. De Nieuwe Maas is ter hoogte van het nieuwe stadion op zijn breedst. De vaargeul blijft in de nieuwe situatie ook net zo breed als nu. Wel verlegt Rijkswaterstaat de vaarroute.

Onderdeel Getijdenpark

De dam loopt vanaf de Piet Smitkade naar het Mallegatpark en wordt onder water 485 lang. Boven water is daar ongeveer 400 meter van zichtbaar. Langs de 7 meter brede dam wordt een fietspad aangelegd dat aansluit op de langzaamverkeerroute in het gebied Feyenoord City. De langsdam wordt opgenomen in de aanleg van een Getijdenpark dat deze zijde van het stadion een groen karakter geeft.