2017
24/05

Hoe zit het nu met het ontwerp van het nieuwe stadion?

Na het besluit van de Gemeenteraad over Feyenoord City op 11 mei jl. komen er veel vragen en suggesties binnen over het ontwerp van het nieuwe stadion. Leuk om te zien dat supporters zo betrokken zijn.

De vragen gaan bijvoorbeeld over de indeling van de vakken, parkeerfaciliteiten, fietsenstalling, akoestiek, tribunes, dak, grasmat, roltrappen, staantribunes etc. Helaas kunnen we op dit moment deze vragen nog niet beantwoorden. Er is namelijk nog geen ontwerp.

De komende maanden richten we ons op het opstellen van het Programma van Eisen. Dit betekent dat we alle eisen en wensen voor het nieuwe stadion gaan inventariseren.  Diverse gebruikersgroepen van het huidige stadion en andere direct betrokkenen zullen worden uitgenodigd om hun wensen kenbaar te maken. Dit zal de komende maanden via onder meer workshops en/of online enquêtes plaatsvinden. Alle meningen en suggesties komen vervolgens samen in een Programma van Eisen dat de basis vormt voor het ontwerp traject van het nieuwe stadion.

In bijgaande infographic info graphic planning_roadmap kun je zien welke stappen er genomen worden in de komende tijd.