2021
19/08

De business case is begroot met 24 wedstrijden (inclusief de Open dag). Betekent dit dat de Open Dag straks niet meer gratis te bezoeken is en aan welk entreebedrag moet worden gedacht?

Er is in de business case niet gerekend met opbrengsten uit kaartverkoop voor de Open Dag. Wel is er gerekend met horeca-opbrengsten voor die dag. De Open Dag blijft dus gewoon gratis te bezoeken.