2018
02/05

Feyenoord krijgt het stadion dat het hebben wil

Feyenoord wil dat het nieuwe stadion het beste voetbalstadion van het Noord-Europese vasteland wordt. Zoals De Kuip in 1937 een inspirerend voorbeeld was voor later gebouwde beroemde stadions, moet de nieuwe thuishaven van Feyenoord dat ook weer worden. 

Om zeker te stellen dat deze ambitie realiteit wordt, worden zoveel mogelijk eisen, wensen en voorwaarden geïnventariseerd waaraan het nieuwe stadion straks moet voldoen. En dan gaat het echt over alles: de vorm van de tribunes, het materiaalgebruik bij de bouw, de afstand van het publiek tot het veld, het zicht op het veld, de toegankelijkheid en gastvrijheid van het stadion en het comfort en gebruiksgemak voor alle supporters. 

Alle groepen gebruikers praten mee 
Bij het vaststellen van deze eisen zijn alle groepen gebruikers betrokken. Specialisten van de club en de supporters praten mee, evenals experts op het gebied van media- en evenementenproductie. Dat gebeurt doorlopend door middel van gesprekken, workshops en praktijkbezoeken, waarbij zij hun wensen en ideeën benoemen en onderbouwen. Met supporters vonden bijvoorbeeld supportersreizen plaats.

De inbreng wordt nauwkeurig geëvalueerd, uitgeschreven en teruggekoppeld met de partij de ze heeft ingebracht. Zo stellen we zeker dat de inbreng juist is geïnterpreteerd en dat die bijdraagt aan de verwezenlijking van de top eis, de gedeelde ambitie van alle belanghebbenden. Overigens zijn niet alle eisen nieuw. Veel eisen zijn overgenomen uit eerdere stadionplannen van Feyenoord, omdat deze nog steeds van toepassing zijn. 

De ontwerpcriteria worden beheerd in het zogenoemde Programma van Eisen (PvE) en vormen de basis voor het ontwerptraject van het nieuwe stadion. Feyenoord City ondersteunt de club in dit traject, door het specificatieproces te faciliteren en het eisenpakket te beheren. De projectgroep benoemt zelf geen eisen, maar inventariseert en structureert de ontwerpcriteria op een manier die Feyenoord in staat stelt de juiste keuzes te maken. Zo krijgt Feyenoord exact het stadion dat het hebben wil en worden onnodige compromissen uitgesloten. 

De club bepaalt, de directie stelt het PvE vast 
Het is dus uiteindelijk de club die, met de inbreng van supporters en andere belanghebbenden, helemaal zelf bepaalt hoe het nieuwe stadion eruit komt te zien. Het PvE wordt vastgesteld door de directie van Stadion Feijenoord en de club Feyenoord. En zegt in feite: “zo moet het worden en niet anders”. Architecten en engineers gaan daarmee aan de slag.  

Info voor ontwerpers en bouwers stadion
Het PvE voor het nieuwe stadion is geen op zichzelf staand los document. Het is een sofwareprogramma dat een database vol informatie beheert. De diverse partijen die betrokken zijn bij ontwerp en bouw van het nieuwe stadion kunnen hierin de eisen opzoeken en verwerken in hun plannen. Het PvE is een dynamische steeds groeiende database, waarin door nieuwe inzichten meer en meer eisen worden toegevoegd. Omdat het PvE een instrument is voor een beperkt aantal professionele gebruikers is er geen publieke toegang toe.

Supporterswensen opgenomen
Om te achterhalen welke ideeën leven bij de Feyenoord-aanhang, is er regelmatig overleg met supporters in speciale sessies. De uitkomsten van de bijeenkomsten worden vervolgens uitgebreid besproken en weer teruggekoppeld. Veel supporterswensen zijn één op één opgenomen in het PvE voor het nieuwe stadion

Lees ook:
https://www.feyenoord-city.nl/hoe-zit-het-nou/is-er-afweging-diverse-alternatieven-gemaakt/

https://www.feyenoord-city.nl/hoe-zit-het-nou/waarom-is-vernieuwbouw-gekozen/