2018
02/03

Kan Feyenoord de Kuip zomaar verspelen aan de bank?

Er wordt druk geschreven, gesproken en getwitterd over de vraag of Feyenoord de Kuip zomaar kan kwijtraken aan de bank. Die zorg is onnodig. De kans dat dit gebeurt is namelijk nul. Supporters hoeven dus niet bang te zijn dat ‘hun’ Kuip in handen komt van een buitenlandse bank. Hieronder zetten we feiten op een rij.

Kuip als onderpand voor lening
Voor het uitwerken van de plannen voor het nieuwe Feyenoord-stadion verstrekt de Amerikaanse bank Goldman Sachs een lening (brugkrediet) van € 17,5 miljoen. Aan de goedkeuring van deze lening door de bank is een uitgebreide doorlichting van de exploitatie van het stadion voorafgegaan. Pas nadat was vastgesteld dat het stadion in staat is om de lening af te lossen is deze goedgekeurd. Als zekerheid krijgt de bank de de opbrengsten van de stadionexploitatie (zaalverhuur, horeca, etc.) als onderpand en is een hypotheek op de kuip gevestigd. Dat is volstrekt gebruikelijk bij dit soort financieringen. Een beperkt deel van de zekerheid wordt door Feyenoord geleverd door een deel van de zakelijke omzet in onderpand te geven.

De lening wordt in twee delen opgenomen. Het eerste deel van € 8 miljoen wordt opgenomen voor de ontwikkelkosten tot en met de zomer van 2018. In de zomer wordt de knoop doorgehakt over de vraag: gaan we door met de plannen of stoppen we ermee? Alleen bij een ‘go’ wordt het tweede deel van de lening opgenomen: € 9,5 miljoen.

Er zijn drie aflossingsscenario’s:
Scenario 1: het project gaat door. De brugfinanciering wordt uit de totale financiering afgelost.

Scenario 2: de stekker wordt in de zomer uit het project gehaald. Stadion en Feyenoord zitten dan met een schuld van € 8 miljoen. Deze mag in 5 jaarlijkse termijnen worden terugbetaald. Het risico voor Feyenoord bedraagt € 2,4 miljoen.

Scenario 3: het project wordt ná 1 juli stopgezet. De schuld bedraagt dan hoogstens € 17,5 miljoen, die in 5 jaar kan worden terugbetaald. Het risico voor Feyenoord bedraagt € 5 miljoen.

Aflossing betalen uit jaarlijkse winst
De jaarlijkse aflossing kan worden opgebracht uit de jaarlijkse exploitatie. In het onwaarschijnlijke geval dat er na de looptijd toch nog restschuld open staat, maken Stadion, Feyenoord en de bank nieuwe afspraken over het aflossen van het nog openstaande bedrag.

Dus op de vraag ‘kan de Kuip zomaar in handen komen van de bank?’ luidt het antwoord kort en krachtig: neen.