2018
16/04

Financiële plannen zijn concreet en inzichtelijk

Het stadionplan en het plan voor Feyenoord City zijn allebei integrale plannen. Alle kosten zijn daarin meegenomen: de bouwkosten van het stadion én de kosten voor alle grondaankopen, de uitkoop en verplaatsing van bedrijven, het bouwrijp maken van de gronden, milieuonderzoeken, het behoud van de waterkering en eventuele maatregelen voor kabels en leidingen. De suggestie die wel eens in de media is gedaan dat hiermee extra kosten zijn gemoeid die niet in de plannen zitten, is dus onjuist

Er zijn twee aparte financiële plannen gemaakt. Een financieel plan voor de bouw van het nieuwe stadion, een opdracht van Stadion Feijenoord. Het andere financiële plan is voor de grondexploitatie van het Feyenoord City-gebied. Dit is een initiatief van Feyenoord en de gemeente Rotterdam. De opdrachtgevers en uitvoerende bedrijven zijn straks private partijen.

Bij de bouw van het stadion gaat het om een totaalbedrag voor de stichtingskosten van € 365,7 miljoen. Rekening houdend met inflatie en financieringskosten is er € 444 miljoen financiering nodig. De beoogde kwaliteit van het stadion is vastgelegd in een Programma van Eisen. Daarin zijn tot nu toe 1.600 eisen opgenomenDeze eisen zijn opgehaald bij allerlei overheidsorganisaties de bvo en supporters (110 eisen). Ook de richtlijnen van voetbalorganisaties zoals de UEFA en KNVB zijn meegenomen. Tegelijk met het opstellen van het Voorontwerp van het stadion worden alle constructiekosten opnieuw begroot en gecontroleerd.

Voor de grondexploitatie is per ontwikkelingsfase (nieuw stadion, herontwikkeling Kuip en Kuip-park, stadsboulevard, strip) van Feyenoord City uitgerekend welke kosten en opbrengsten nodig zijn voor de realisatie.

De grond onder het nieuwe stadion wordt aan de gemeente verkocht. De gemeente geeft de grond daarna in erfpacht uit aan Stadion Feijenoord. De overige te ontwikkelen gronden worden uitgegeven aan een ontwikkelconsortium van marktpartijen. De investeringen in de vastgoedontwikkelingen voor Feyenoord City worden gedaan door (de partijen in) het ontwikkelconsortium. Er zijn momenteel specialisten aan het werk om een ontwikkelconsortium van marktpartijen te vormen. Stadion Feijenoord en de club lopen hierbij geen enkel financieel risico. Stadion Feijenoord ontwikkelt en investeert uitsluitend in het nieuwe stadion.

Lees ook:  https://www.feyenoord-city.nl/hoe-zit-het-nou/betaalt-feyenoord-mee-aan-heel-feyenoord-city/