2017
21/03

Hoe communiceert Feyenoord City met de omgeving en met de supporters?

De initiatiefnemers van Feyenoord City vinden het van cruciaal belang dat omwonenden, omliggende bedrijven en de supporters van Feyenoord zich betrokken en gehoord voelen bij de verdere ontwikkelingen. Daarom nodigt Feyenoord City deze doelgroepen van harte uit om mee te denken en hun ideeën in te brengen.

We kiezen voor een open dialoog en we informeren alle belanghebbenden actief en tijdig. We delen beschikbare informatie, data en kennis (met uitzondering van concurrentiegevoelige en financiële informatie), geven inzicht in het proces  en beantwoorden zoveel mogelijk vragen. Onder meer via deze website, zodat de antwoorden voor een breed publiek beschikbaar zijn.

Helaas moet de informatievoorziening in eerste instantie beperkt blijven tot de hoofdlijnen. Dat heeft alles te maken met de fase waarin het plan zich bevindt. Vanwege bedrijfseconomische en financiële redenen kan niet alle informatie worden gedeeld. Bijvoorbeeld doordat die concurrentiegevoelig is of van invloed op toekomstige aankoop- of aanbestedingsprocedures.

Overleg met betrokkenen

Met omwonenden is al meerdere malen overleg geweest. Over de kansen om het gebied naar een hoger niveau te tillen. Maar ook over de zorgen die leven over verkeers- en parkeeroverlast en bouwactiviteiten in hun directe woonomgeving. Bewoners gaven aan dat ze nu ook overlast ervaren van De Kuip (parkeren, bereikbaarheid, zwerfvuil). Over de aanpak daarvan, nu en in de toekomst, willen we samen met hen nadenken (en vervolgens maatregelen treffen).  

Ondernemers en directies van omliggende bedrijven geven vergelijkbare aandachtspunten aan in de contacten die we met hen hebben. Ze tonen zich daarbij positief over de aanzuigende werking die de plannen nu al hebben op bedrijven en retailketens om zich in het gebied te vestigen. Met de bedrijven die moeten verhuizen in verband met Feyenoord City vinden individuele gesprekken plaats.

De betrokkenheid van de supporters is voor Feyenoord City cruciaal. Vertegenwoordigers van FSV de Feijenoorder worden via een structureel overleg  geïnformeerd tijdens en over de planvorming. Via een enquête hebben we een grote groep supporters om hun wensen gevraagd. Recent is ook overleg gevoerd met de Feyenoord Supportersraad.

Ook de overige supporters willen we van alle relevante informatie blijven voorzien. Feyenoord City strekt zich immers uit over een lange periode. Er is veel behoefte aan informatie: over het Nieuwe Stadion, over plannen voor De Kuip en over de vraag wat hun club nou opschiet met Feyenoord City. Bij een van de andere vragen in deze rubriek geven we bijvoorbeeld aan hoe het spelersbudget fors kan groeien. Dat is een voorwaarde voor Feyenoord én voor de supporters. Alleen dan kan de club in de toekomst structureel aan de top van de eredivisie blijven.

Lees hier het antwoord op de vraag wat Feyenoord City betekent voor het spelersbudget.