2018
09/04

Hoe zit het nou met die All-in tickets? Worden die verplicht?

Veel supporters vragen ons en Feyenoord hoe het nou precies zit met de all-in tickets die genoemd zijn in het mobiliteitscontract dat Feyenoord het college van B&W heeft aangeboden. We zetten het op een rij.

Stap 1: uitbreiding van aanbod aan vervoermogelijkheden

Uitgangspunt is dat in de komende periode een palet van vervoermogelijkheden van- en naar het stadion beschikbaar komt. Dit zal stapsgewijs gaan. We beginnen klein en in de komende 5 jaren bouwen we dit verder uit. Naast het uitbreiden en verbeteren van reeds mogelijke vervoermogelijkheden, zal een aantal nieuwe vervoermogelijkheden beschikbaar komen nadat infrastructurele maatregelen (aanleggen steigers, keerlussen voor uitbreiding capaciteit tramnetwerk, opstapplaatsen e.d.) zijn genomen.

In stap 1 krijgen supporters nadat ze een (seizoen)kaart hebben gekocht de mogelijkheid om een vervoersproduct af te nemen.

Stap 2: nieuwe vervoersproducten gaan meer en meer hand-in-hand met ticketverkoop

Met de doorontwikkeling en uitvoering van de acties in het mobiliteitsplan breiden de vervoermogelijkheden verder uit en worden op basis van maatwerk steeds meer supporters bediend met een passend vervoersaanbod. Het ticketing systeem zal dan dusdanig zijn ingericht dat in samenhang met seizoenkaarten en tickets direct gekozen kan worden voor een passend vervoersarrangement. Per wedstrijd bieden we supporters de mogelijkheid om een vervoerskeuze te maken. De wijze waarop dit wordt ingericht wordt in de komende periode nader uitgewerkt.

Stap 3: eindsituatie

Uiteindelijk willen we door middel van de all-in tickets van elke supporter weten op welke wijze hij/zij naar het stadion wil komen om de supporter daarbij zo optimaal mogelijk te faciliteren en de overlast voor de omgeving zo klein mogelijk te maken. Maatwerk en flexibiliteit zijn daarbij het uitgangspunt: supporters moeten kunnen variëren in hun vervoerswijze. Het blijft mogelijk om lopend te komen, per taxi vervoerd te worden, Vervoer op Maat of andere transportvormen voor mindervaliden of je te laten afzetten bij het stadion. Het blijft mogelijk om per auto te reizen en gebruik te maken van diverse parkeerplaatsen op afstand met vervolgtransport; dit noemen we georganiseerd parkeren. Ongeorganiseerd parkeren in de wijken zal steeds meer ontmoedigd worden middels afsluitingen, vergunning parkeren en/of betaald parkeren. Deze maatregelen zullen door de gemeente, na een participatietraject met de bedrijven en bewoners van een aantal betreffende wijken, stapsgewijs worden ingevoerd.

Supporters die niets aangeven zullen merken dat het steeds moeilijker wordt om met de auto in de buurt van het stadion te komen en daar te parkeren.

Alleen supporters die gebruik maken van de aangeboden vervoersarrangementen kunnen we maximaal servicen en zij genieten straks voordelen. Indien de vraag naar kaarten het aanbod overtreft kan er bijvoorbeeld voorrang worden gegeven aan supporters die wel een vervoersarrangement afnemen.

Vooruitblik op seizoen 2018-2019

Het komende seizoen 2018-2019 beginnen wij met:

  • het aanbieden van extra, bewaakte, parkeervoorzieningen voor (elektrische) fietsen/scooters en motoren naast de al bestaande gratis stallingsplaatsen
  • een tweetal Parkeren op Afstand locaties met vervolgtransport per pendelbus naar het stadion en het organiseren van enkele busreizen vanuit het land rechtstreeks naar het stadion.

Deze vervoersarrangementen worden aangeboden aan seizoenkaarthouders en kopers van dagkaarten. We doen een aanbod vanuit gemak en service en aantoonbare voordelen ten opzichte van de huidige wijze van reizen en mogelijk nog voordelen bij bestedingen in het stadion (horeca en merchandising). Een en ander wordt de komende tijd nader uitgewerkt. We gaan ontdekken en leren hoe we diverse vervoersmogelijkheden het beste kunnen aanbieden.