2021
23/08

Hoeveel business-plaatsen en businessboxen zijn er geraamd en wat is de minimale bezettingsgraad hiervan in percentages?

In paragraaf 4.3.2.1 van het Investeringsmemorandum (zie hier) is een overzicht opgenomen van het aantal stoelen per categorie, waaronder ook het zakelijk segment, en een toelichting op de bezettingsgraden. Er zijn 5.423 Business Seats opgenomen en 1.152 Stoelen bij de Business Units. Voor de Business Units wordt niet uitgegaan van een bezettingsgraad, omdat de ervaring leert dat de Units doorgaans volledig bezet zijn en omdat de vraag naar Units het aanbod overstijgt. Voor de Business Seats wordt uitgegaan van een 90% bezettingsgraad, waarbij rekening is gehouden met een reservering van 100 Director Seats voor genodigden. De opbrengst hiervan is dus niet opgenomen in de Business Case.