2018
11/04

Informeert Feyenoord City zorgvuldig en volledig?

We doen ons best Supporters, omwonenden en andere geïnteresseerden altijd volledig en zorgvuldig te informeren. Alle meningen en feedback nemen we uiterst serieus. En op vragen krijgt men een zo zorgvuldig mogelijk antwoord. Dat is ook in het belang van Feyenoord City.

Dat ieders opinie en inbreng Feyenoord City ter harte gaat, blijkt onder meer uit de vele overleggen met groepen supporters, de supportersreizen en de verkenningsbezoeken aan de Kuip en de overlegmomenten met ondernemingen bewoners en raadsleden. Met de bewonersvereniging Veranda is zelfs een uniek ‘participatiecontract‘ afgesloten, het eerste in zijn soort in Nederland. Gesprekken voeren we ook met bewonersorganisaties in andere omliggende wijken. Voor dit soort overleggen met belanghebbenden en geïnteresseerden is een speciale medewerkster aangesteld. Klik hier voor een interview met de omgevingsmanager.

Over de plannen en voortgang van het project bericht Feyenoord City feitelijk en objectief, zonder informatie te ‘kleuren’. Alle informatie (ook de vertrouwelijke en geheime stukken) is ook altijd beschikbaar voor de leden van de gemeenteraad en het bestuur van FSV de Feijenoorder. Op pagina 71 van de Haalbaarheidsstudie is precies te lezen welke stukken openbaar, vertrouwelijk en geheim zijn. Niet alle stukken kunnen openbaar zijn omdat dit bijvoorbeeld concurrentie gevoelige informatie voor Feyenoord bevat. Klik hier voor de Haalbaarheidsstudie.

Vertrouwelijke en geheime documenten zijn vertaald naar openbare documenten. U vindt ze terug op de documentenpagina (klik hier). Bij deze documenten staat het kenmerk ‘ov’ achter de titel. Op dezelfde pagina staan ook alle openbare documenten met de second opinions van experts.

Klik hier voor de participatievisie Feyenoord City en Stadionpark