2018
17/04

Is er een afweging tussen diverse alternatieven gemaakt?

Bij de ontwikkeling van de plannen voor Feyenoord City is een grondige afweging gemaakt tussen diverse alternatieven. Voor de nieuwbouw van het stadion zijn drie locaties bestudeerd en beoordeeld. De huidige beoogde locatie aan de rivier kwam daar als beste uit. Ook is uiteraard goed gekeken naar de mogelijkheid van vernieuwbouw. Want wie houdt er niet van De Kuip?

Om met dat laatste te beginnen: vernieuwbouw van De Kuip bleek geen rendabele optie. Reden is de combinatie van een relatief lange bouwperiode, mogelijk verdere uitloop door de complexiteit ervan, de onzekere voetbalkalender en de veiligheidsrisico’s. Want tijdens de werkzaamheden moet het stadion in gebruik blijven. Zelfs met dure maatregelen (geschat € 10 tot € 15 miljoen) zijn die risico’s niet volledig weg te nemen. Deze kosten waren niet of niet volledig in de eerdere vernieuwbouwplannen opgenomen. Door vernieuwbouw zou Feyenoord bovendien naar schatting € 20 tot € 40 miljoen aan omzet mislopen.

Eisen omvangrijk, veelomvattend en zeer doordacht
Voor de bouw van een nieuw stadion waren drie locaties beschikbaar, waaronder ook het gebied rond De Kuip. Omdat het succes van een nieuw stadion sterk afhankelijk is van de exploitatiemogelijkheden, kwam de gekozen locatie aan de Maas onbetwist als beste naar voren.

De eisen aan het nieuwe stadion zijn omvangrijk, veelomvattend en zeer doordacht. Er is met de gemeente en alle stakeholders en toekomstige gebruikers gesproken. Zo zijn er in het Programma van Eisen (PvE) 110 eisen (van de in totaal 1600) opgenomen die in samenspraak met de FSV De Feijenoorder en de Supportersraad tot stand zijn gekomen. Daarnaast zijn er eisen geformuleerd op basis van gesprekken met concert- en eventorganisatoren.

De komende maanden krijgt het voorontwerp van het nieuwe stadion vorm. Daarmee ontstaat een nog verdergaande verbetering en aanscherping van het PvE.

Lees ook:

“Waarom is niet voor vernieuwbouw gekozen?”

Eindrapport Feyenoord City Haalbaarheidsstudie

Notitie locatiekeuze en vernieuwbouw