2018
13/03

Koerst Feyenoord 'blind' af op het nieuwe stadion?

Feyenoord wordt de laatste tijd door sommigen verweten dat het ‘blind’ zou afkoersen op de bouw van een nieuw stadion. Zonder voldoende oog voor de risico’s en zonder een zorgvuldige projectvoering. Niets is echter minder waar.

Rekenen, toetsen en nog eens toetsen

Inderdaad gaan Stadion Feijenoord en Feyenoord vól voor het nieuwe stadion. Maar de weg er naartoe wordt uiterst precies bewandeld. De komende maanden staan volledig in het teken van tekenen, rekenen, toetsen en nog eens toetsen. Doorgewinterde vakspecialisten van OMA (architect), Royal HaskoningDHV (constructeur), IGG (bouwkosten), International Stadia Group (exploitatie) en Goldman Sachs en ING (financiering) rekenen het ontwerp, de bouwkosten, de exploitatie en de financiering van het nieuwe stadion tot achter de komma door.

De komende maanden worden de volgende stappen gezet:

  • Een externe deskundige houdt namens de banken en Stadion Feijenoord de volledige exploitatie (omzet en kosten) grondig tegen het licht en toetst deze aan de vraag in de markt.
  • Het bestaande schetsontwerp van het stadion wordt uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Tijdens het ontwerpproces worden de bouwkosten bewaakt om zo het budget sluitend te houden bij de exploitatierekening. Zo weet iedereen precies of de hoge eisen aan bijvoorbeeld veiligheid, exploiteerbaarheid, voetbalregelgeving en geschiktheid voor evenementen wel realistisch en betaalbaar zijn.
  • Met de banken en andere financiële partijen wordt de financiering van het nieuwe stadion verder uitgewerkt. Is het project financierbaar? En zijn er voldoende banken en beleggers bereid om het project te financieren?
  • Er wordt een milieueffecten rapportage opgesteld en een ontwerp bestemmingsplan.
  • Komende zomer wordt de knoop doorgehakt. Als de plannen haalbaar zijn, gaan we door, eventueel met aanpassingen. Blijkt het project niet haalbaar, wordt het plan stopgezet. De keuze ‘doorgaan of niet’ wordt alleen bepaald door de toetsingen van de experts en besloten door de directies van Stadion Feijenoord en Feyenoord Rotterdam.

Brugfinanciering voor goed onderbouwd besluit

Stadion Feijenoord en Feyenoord willen straks een goed onderbouwd besluit kunnen nemen, waarin alle voors en tegens tegen elkaar zijn afgewogen. Voor het grondige ontwerp-, reken- en ander onderzoekswerk dat hiervoor nodig is, is onlangs een brugfinanciering afgesloten.

Als de plannen doorgaan, wordt deze lening straks uit de totale stadionfinanciering afgelost. Wordt het project stopgezet, dan lossen Stadion en Feyenoord het geleende bedrag netjes af.

 

Lees ook:

“Is het nieuwe stadion financieel wel haalbaar?”

“Kan Feyenoord De Kuip zomaar verspelen aan de bank?”