2017
10/05

Komen er plaatsen voor minder validen?

Uiteraard wordt er door Feyenoord City rekening gehouden met minder validen. De voorzieningen worden zelfs aanzienlijk beter. Zowel de toegankelijkheid (meer liften) als de capaciteit (meer invalideplaatsen) als het comfort (zoals meer en betere invalide verblijfsruimtes en toiletvoorzieningen) wordt in Feyenoord City verbeterd.  Het nieuwe stadion zal ruimschoots voldoen aan de vereisten die vanuit KNVB en FIFA worden gesteld. We willen immers een open club voor iedereen zijn.

Na de besluitvorming door de gemeenteraad zullen wij – bij een positief besluit van de gemeenteraad – via workshops met gebruikers en (minder valide)supporters hun eisen en wensen inventariseren en deze vertalen naar een definitief Programma van Eisen waaraan het stadion moet voldoen.