2018
01/05

Zijn de verwachte maatschappelijke baten nog net zo groot als destijds bij het raadsbesluit?

Voor de gemeenteraad waren de verwachte maatschappelijke effecten op het gebied van werkgelegenheid, stageplaatsen en sportparticipatie een belangrijke factor om in mei 2017 akkoord te gaan met de plannen voor Feyenoord City. Het besluit was gebaseerd op een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) door het onafhankelijke bureau Twijnstra Gudde  en het Rapport aanvulling Haalbaarheidsstudie Feyenoord City (mrt 2017).

In de aanloop naar de intentieovereenkomst die de gemeente en Feyenoord City komende zomer gaan ondertekenen, zijn er tal van nieuwe berekeningen gemaakt en doelstellingen vastgelegd. De vraag is: kloppen de verwachtingen van toen nog met de huidige inzichten?

Hieronder zetten we op een rij in hoeverre de nieuwe cijfers nog overeenkomen met de oorspronkelijke berekeningen in de MKBA en de haalbaarheidsstudie.

Hoeveel extra banen?

Berekeningen voor gemeenteraadsbesluit
De MKBA becijferde dat Feyenoord City 1383 nieuwe banen bruto oplevert: 1870 banen minus de 487 mensen die nu al in het gebied werken, van wie 268 in het huidige stadion. Ook ging de analyse ervan uit dat 50% van de banen verdringing van banen elders is. Er was dus al rekening gehouden dat er andere banen verdwijnen. Deze verdringingseffecten meegerekend komen er volgens de MKBA straks netto 274 fulltime-banen bij.

Berekeningen voor intentieovereenkomst
Feyenoord komt met recente berekeningen uit op 1500 nieuwe banen ‘bruto’. In de MKBA waren de meer dan 100 extra banen voor het gebiedsbeheer en activiteiten van CREW Hospitality Services buiten het gebied nog niet meegenomen. Feyenoord verwacht dat het project 310 nieuwe banen netto oplevert, vooral laaggeschoold werk voor mensen in de bijstand.

Conclusie
De in 2017 beoogde werkgelegenheidseffecten worden in de nieuwe berekeningen waargemaakt en pakken zelfs iets gunstiger uit.

Hoeveel nieuwe stageplekken?

Berekeningen voor gemeenteraadsbesluit
Volgens de haalbaarheidsstudie van 2017 levert Feyenoord City 500 stageplaatsen op: 200 bij de multisportclub,100 in de publieke ruimte en 200 bij de sportexperience. Voor nog eens 1000 studenten is er plek in het learning lab (broedplaats) voor onderzoek, stages en ondersteuningswerkzaamheden voor de broedplaats en evenementen. Deze 1000 studenten worden gerecruteerd uit circa 10.000 studenten van de relevante opleidingen. In de haalbaarheidsstudie zijn aan de broedplaats geen maatschappelijke effecten gekoppeld. De MKBA kwam destijds uit op in totaal 1.220 stage- en werkplekken gedurende minimaal 10 jaar.

Berekeningen voor intentieovereenkomst
De berekeningen voor de intentieovereenkomst voorzien in 500 leerwerkplaatsen en 100 carrièrestartgaranties. Voor de broedplaats zijn nu alleen de activiteiten voor 2018/2019 voor de oprichting meegenomen.

Conclusie
Het aantal stageplaatsen is gelijk en er worden nog eens 100 carrièrestartgaranties toegevoegd. Hoeveel studenten straks in de broedplaats aan de slag moeten gaan, is nog niet vastgelegd. Dat aantal is naar verwachting vergelijkbaar met de 1.000 die de haalbaarheidsstudie noemt. Vóór het definitieve besluit van de gemeenteraad, medio 2019, zal dit cijfer bekend zijn.

Sportparticipatie: hoeveel nieuwe actieve sporters?

Berekeningen voor gemeenteraadsbesluit
De haalbaarheidsstudie ging uit van 830.000 actieve deelnemers: 100.000 leden van de multisportclub, 500.000 bezoekers van de sportexperience, 200.000 gebruikers van de openbare ruimte en 30.000 kinderen via de sportschool in de wijk. Ruim 32.000 van hen gaan volgens de haalbaarheidsstudie daarna structureel sporten. De MKBA kwam uit op 15.000 nieuwe sporters op basis van de beoogde activiteiten. Feyenoord beschouwt dit aantal als een minimum en wil veel meer Rotterdammers in beweging krijgen, aldus de aanvullende haalbaarheidsstudie.

Intentieovereenkomst
De intentieovereenkomst streeft ernaar dat minimaal 15.000 niet-sportende Rotterdammers (jong en oud) straks structureel elke week gaan sporten, op basis van hun ervaringen in de multisportclub, de sportexperience, sporten in de openbare ruimte en de sportschool in de wijk. De streefcijfers voor nieuwe sporters per project zijn naar beneden bijgesteld om op 15.000 uit te komen.

Conclusie
Het aantal nieuwe structurele sporters is gelijk aan dat in de MKBA, waarop het gemeenteraadsbesluit was gebaseerd. Dat geldt ook voor het aantal deelnemers en bezoekers aan de multisportclub, sportexperience en sportactiviteiten in de openbare ruimte en de sportschool.

Overall-conclusie: sommige effecten zelfs gunstiger
De berekeningen voor de intentieovereenkomst zijn volledig in lijn met de haalbaarheidsstudie. Ten opzichte van de MKBA zijn sommige effecten zelfs gunstiger. De uitkomsten van een nieuwe MKBA zouden nu beter uitpakken dan destijds, zeker als ook rekening wordt gehouden met de bouw van extra woningen in het gebied, wat nu in het kader van het Masterplan wordt onderzocht.

 

Lees ook:
https://www.feyenoord-city.nl/actueel/intentieovereenkomst-sociaal-economisch-programma-ligt-er/

https://nieuwstadion.feyenoord-city.nl/wp-content/uploads/2017/04/2_Rapport-Sociaal-Maatschappelijk-Programma.pdf

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6542590/2/s18bb004132_4_42246_tds