2017
24/02

Waarom is niet voor vernieuwbouw gekozen?

Theoretisch is het mogelijk om De Kuip te vernieuwbouwen en daarbij de authenticiteit gedeeltelijk – hoofdzakelijk de tribunes – te behouden. Maar de eisen die Feyenoord stelt aan het stadion zijn hoog. Zowel aan de kwaliteit als de hoeveelheid ruimte. Die eisen hebben vooral betrekking op comfort, logistiek voor de horeca, situering van het zakelijke segment en de (zakelijke én publieke) verblijfsruimtes.

Alle eisen zouden bij vernieuwbouw ingepast moeten worden in de bestaande (basis)constructie. Dat is echter onmogelijk voor allerlei noodzakelijke en gewenste voorzieningen. Denk aan de benodigde commerciële ruimten, de gewenste parkeervoorzieningen en (rol)trappen en liften.

Budget vernieuwbouw

Voor het HNS/VW-project (2011) is een budgetraming opgesteld door Royal Haskoning DHV voor een mogelijke vernieuwbouwvariant. Die raming kwam uit op een budget van 365 miljoen euro (inclusief akoestisch dak, exclusief parkeervoorzieningen).  

Vervolgens zijn ten tijde van de verkenners in maart 2014 elf plannen ingediend, door zeven aanbieders, om de Kuip te (ver)nieuwbouwen. De ingediende budgetten liepen uiteen van 83 tot 255 miljoen euro. Die plannen zijn beoordeeld door de verkenners. Het plan van BAM was het meest kansrijk en werd uitgekozen om verder uit te werken.

Daarmee bleek uiteindelijk geen rendabele business case haalbaar te zijn. En dan was bij het opstellen van de bouwkosten nog geen eens rekening gehouden met kosten voor modal split-verbeteringen, faciliteiten voor peakshaving, extra (fiets)parkeerplaatsen en eventueel aanvullende commerciële ruimtes.

The show must go on

Bij vernieuwbouw zou De Kuip tijdens de werkzaamheden in gebruik moeten blijven, onder meer voor wedstrijden. Dit levert extra veiligheidsrisico’s op, die zelfs met extra – dure – maatregelen niet geheel weg te nemen zijn. Dit verhoogt de stichtingskosten naar schatting met 10 tot 15 miljoen euro. Deze kosten waren in geen van de plannen volledig opgenomen.

Vernieuwbouw heeft tijdens de werkzaamheden ook een negatief effect op de exploitatie. Daardoor zou Feyenoord – afhankelijk van de duur en fasering van de vernieuwbouw – naar schatting 20 tot 40 miljoen euro aan omzet mislopen. Dat brengt de continuïteit van Feyenoord in direct gevaar. Het houdt namelijk in dat het spelersbudget voor een aantal jaren op een lager niveau zou uitkomen. Het is een reële verwachting dat Feyenoord zich daardoor tijdens die verbouwperiode niet kan handhaven in de top van de eredivisie.

Conclusie

De combinatie van een relatief lange bouwperiode, het risico van verdere uitloop door de complexe fasering en techniek, de onzekere voetbalkalender en de genoemde veiligheidsrisico’s maakt het risico van vernieuwbouw hoog. Samen met de teruggang in exploitatie tijdens de bouw en het negatieve effect daarvan op het spelersbudget en de relatief hoge stichtingskosten, leidt dit tot de conclusie dat vernieuwbouw op de bestaande locatie geen volwaardig alternatief is voor nieuwbouw.