2021
25/06

Wat is er gedaan om supporters te betrekken bij het nieuwe stadion?

Miljoenen mensen zijn supporter van Feyenoord en aan al die supporters wil Feyenoord sportief, maatschappelijk en in haar dienstverlening en communicatie het beste bieden. Hierbij respecteren we uiteraard ons DNA en onze wortels, maar zijn we tegelijkertijd ook ambitieus voor de toekomst.

Het nieuwe stadion is een groot, veelomvattend en complex project dat zorgvuldige afweging, goed onderbouwde besluitvorming en heldere communicatie vraagt. Het betrekken van een zo breed mogelijke afspiegeling van onze supporters bij deze keuzes mag van Feyenoord verlangd worden en over een aantal belangrijke onderwerpen gaan we de komende maanden ook nog met de FSV in gesprek.

Dat ieders opinie en inbreng Feyenoord City ter harte gaat, blijkt onder meer uit de vele overleggen met groepen supporters, de supportersreizen en de verkenningsbezoeken aan De Kuip en de overlegmomenten met ondernemingen bewoners en raadsleden.

Om te achterhalen welke ideeën leven bij de Feyenoord-aanhang, zijn er regelmatig overleg met supporters in speciale sessies geweest. Zo zijn er ‘customer journeys’ gedaan met onder meer leden van de Feyenoord Supporters Raad. De uitkomsten van de bijeenkomsten werden vervolgens uitgebreid besproken en weer teruggekoppeld. Veel supporterswensen zijn één op één opgenomen in het zogeheten Programma van Eisen dat ten grondslag ligt aan het ontwerp voor het nieuwe stadion. Wij hebben er alle vertrouwen in dat onze supporters het nieuwe stadion als hun huis zullen zien.