2021
23/08

Zit er opwaarts potentieel in de business case voor het nieuwe stadion. Welk bedrag boven de 107mln is voor de BVO?

Binnen een bandbreedte van 3 miljoen euro rondom het operationeel resultaat (de bruto omzet verminderd met de operationele kosten) van de base case, komen de afwijkingen zoals dat heet voor rekening en risico van de betaald voetbal organisatie. Bij een beter resultaat komt de eerste 3 miljoen ten opzichte van de base case dus volledig  ten goede aan de BVO. Daarboven wordt een verdeelsleutel toegepast, waardoor ruim 80 procent ten goede komt aan de BVO. Een deel wordt aangewend voor de uitkoop van de gemeente als aandeelhouder, wat ook weer goed is voor de BVO. In paragraaf 4.5.3 en 4.4.1 van het Investeringsmemorandum (zie hier) is dit in meer detail toegelicht.